Medlemskab

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug: Dåb og standerhejsning.

2 års fast badning giver ret til at blive døbt og dermed erhverve det særlige Dåbsklæde – samt ikke mindst at avancere fra skjoldunge til viking/skjoldmø. 
(Foto: Jesper Alstrøm).

Vi er 600 medlemmer ved udgangen af 2020 – og er dermed målt på medlemstal nummer 16 blandt vinterbaderforeninger i Danmark. Vi er den næststørste forening på Rungsted Havn og én af de største foreninger i Hørsholm Kommune.

Nye medlemmer optages årligt 1. oktober i forbindelse med at vikingeåret starter med Standerhejsning første lørdag i oktober.

Har du lyst til at blive medlem, så skal du sende en begrundet ansøgning om medlemskab inden 15. august og kun via hjemmesiden for at komme i betragtning. Der er ikke krav til form og indhold, men du må gerne folde dig humoristisk ud i feltet for begrundelse. I begyndelsen af september får du besked om du er optaget.

Vi er tæt på den maksimale grænse for, hvor mange der fysisk kan være i Vinterpaladset, så optaget afhænger i høj grad af, hvor mange der har meldt sig ud i årets løb.

Du finder den elektroniske formular til anmodning om medlemskab under menupunkt ‘Om Lauget’.

… efter 2 års badning og dåb modtager du Dåbsklæde og kan kalde dig ‘viking/skjoldmø’ …

Det koster 500 kroner at blive optaget plus 150 kroner til nøgledepositum. Desuden skal du betale 200 kroner i kontingent for det første år – altså i alt 850 kroner. Kontingentet dækker frem til næste ordinære kontingent, som betales hvert år i september. Hvis du bliver optaget får du nærmere information om betalingen.

Mere om kontingent, se menupunkt Kontingent.

Det Fremskudte Sangkor

Første arrangement, nye medlemmer ventes at deltage i, er Standerhejsningen første lørdag i oktober. Her udgør de Det Fremskudte Sangkor, hvor de under musikalsk ledelse af Runerister Jens Hage lærer Laugets morgensang at kende. Det har samtidig de to praktiske fordele, at nye medlemmer præsenteres, og at de øvrige medlemmer får hjælp til at huske teksten …

Opdateret februar 2021 – Erling Madsen

Det Fremskudte Sangkor ved Standerhejsning i oktober 2017: Nye medlemmer udgør koret, der lærer Godmor’n-sangen af Runerister Jens Hage, forrest i midten.
(Foto: Jesper Alstrøm).

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug: Standerhejsning - hér Det Fremskudte Sangkor bestående af nye medlemmer. Forrest dirigenten Jens »Runerister« Hage.

Print Friendly, PDF & Email