Bombizz til Sydmolen

Heading Bom-Bom-Bom

Tegningen herover er historisk, fordi pylonerne er blevet erstattet af en bom – men du skal stadig have en bombizz for at passere bommen ind til Sydmolen. Og i foråret 2024 skal du lægge vejen forbi Havnekontoret for at få skiftet din gamle pylonbizz til en bombizz.

Adgangen til Sydmolen kræver bombizz fra medio maj til medio oktober. Du får besked fra Lauget om de præcise datoer, som afhænger af, hvornår bådene skal i og op.

Til gengæld er systemet klart og logisk samt uændret:

  1. Som medlem af Lauget har du ret til at passere.
  2. Du køber en bombizz for 350 kroner på Havnekontoret, som har medlemslisten.
  3. Brobizzen er en engangsinvestering.
  4. Du har kun adgang mellem kl. 4 og kl. 10 – gælder alle dage.
  5. Når bådene i oktober skal på land, så åbnes bommen og alle kan frit køre ind om vinteren.
  6. Om foråret, når bådene atter er i vandet, så skal du igen bruge brobizz for at komme ind.
  7. Det er ikke muligt at få adgang uden for det angivne tidsrum, da det især om sommeren med mange badegæster vil give for megen trafik på Sydmolen, og det kan i givet fald skabe problemer for redningskøretøjer.

Bestyrelsen, 25. april 2024

Print Friendly, PDF & Email