Bænkpasserudvalget

Bænken mod Sverige - et historisk foto da der endnu var en tagrende. (Foto: Jesper Alstrøm)).

Bænken mod Sverige – et historisk foto da der
endnu var en tagrende. Foto: Jesper Alstrøm.

I nogle sammenhænge kan en beskæring af ansvarsområder være et udtryk for en degradering. Men ikke i Lauget.

Vi havde engang et TOB-udvalg (Tagrende-, Område- og Bænkudvalg), men da tagrenden hele tiden blev udsat for hærværk, blev den fjernet, og som en logisk konsekvens ændredes til et OB-udvalg.

Senere viste de årlige MUS-samtaler, at arbejdet med at passe den omfattende park til Vinterpaladset var så omfattende, at Lauget måtte omstrukturere og flytte gartnerafdeling til Pligthuggerudvalget med langt flere medlemmer.

Derfor blev det til et Bænkpasserudvalg.

Imidlertid er der i september 2017 opstået den situation, at Overbænkpasser Ulla Littmann Willumsen er flyttet til Langeland, så Underbænkpasser Dorit Noldus-Nilsen er forfremmet til Overbænkpasser. Men den store arbejdsbyrde taget i betragtning, duer det ikke med ét enkelt medlem, så Lauget har sat et rekrutteringsbureau på opgaven med at finde mindst en kvalificeret person til udvalget.

Det vil i sagens natur tage noget tid – men i betragtning af, at vi nu nærmer os badesæsonen, som starter 1. oktober, så bliver behovet for bænkpasning reduceret, og vi vil halte os igennem med et enkelt medlem i en overgangsperiode.

September 2017 – Erling Madsen

Print Friendly, PDF & Email