Kontingent

Høvdingen kommer efter dem, der ikke betaler til tiden. Tegning: Jens Hage.

Kontingentet i Lauget fastsættes på Generalforsamlingen i april og skal være betalt senest sidste fredag i september. Det er hvert medlems pligt selv at sørge for indbetalingen. Lauget udsender en stribe informationer om kontingentet i nyhedsbrevet, i direkte mail, på Opslagstavlen i Vinterpaladset og på hjemmesiden. Så der er absolut ingen undskyldning for ikke at sørge for at få betalt til tiden!

Kontingent er kr 200 i 2020-’21
… betal til tiden, restance er usocial
Betaler du ikke til tiden, får du en rykker, og så løber der 100 kroner på i gebyr. Og kan du stadig ikke finde ud af at betale, stiller du dig op i køen til at blive ekskluderet.

Der er 3 måder at betale på:
1. Gennem Netbank
Laugets bankkonto i Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 0012618115.
2. Gennem MobilePay
Tast beløbet ind og tast modtager: 16972. (Altså ikke noget telefonnummer!)
Har du problemer? Ring til MobilePay-support 45 14 44 47.
3. Kontant
Det er vi ikke vilde med, men har du hverken netbank eller smartphone, så kan du betale til et bestyrelsesmedlem.

Hver indbetaling må kun være for ét medlem, og på hver indbetaling skriver du dit nøglenummer. Har du ingen nøgle, så skriv »ingen nøgle« som følgetekst.

Medlemskabet i Lauget gælder for 1 år regnet fra hvert års 1. oktober. Udmeldelse skal ske til kassereren inden den nye sæsons begyndelse og inden 1. oktober. I modsat fald er hele årskontingentet forfaldent til betaling.

Kontingentet for 2020-21 blev nedsat med 50 kroner til 200 kroner: For 55 øre om dagen får du et herligt kick og selskab af masser af muntre og hyggelige mennesker. Alt sammen elementer, som udløser lykkegivende endorfiner i hjernen!

Hvis du deltager i Standerhejsningen første lørdag i oktober og Julebadningen 24. december, får du også gratis morgenmad 2 gange, og en deltagelse i Generalforsamlingens middag udløser også et klækkeligt tilskud. Så alt i alt får du nærmest kontingentet tilbage og bader gratis!

Glemmes skal heller ikke, at du får Laugets nyhedsbrev en masse gange i årets løb og også ved enhver given anledning kan opleve vort uforglemmelige, ekstremt musikalske lurblæserlaug, »Lurendrejerne«.

Februar 2021 – Erling Madsen

Print Friendly, PDF & Email