Badeliv på Rungsted Havn

Badeliv på Rungsted Havn

Find –
Lisbet Heins artikel om Rungsted Søbad – nedenfor og side 2.
Klaus Arnbaks minder fra Søbadet  – side 2.
Lisbet Heins tidligere artikel om Badeliv i Rungsted omkring år 1900 – side 3 og side 4.
Billeder af Øresundskysten – side 5.
(Klik på et billede og se sidens billeder som slideshow.)

Rungsted Søbad – i daglig tale ”Badeanstalten” – 1950-’73

Af Lisbet Hein
Hørsholm Egns Museum, museumsinpektør – og vinterbader
15. juli 2014


Glade badende ved “Badeanstalten” (Rungsted Søbad). 

Foto fra 1956.

Øhavnen, vinter 1956
Ø-havnen – den første Rungsted Havn – blev anlagt i årene 1918 – 23. Den lå et stykke ude i Øresund.

Havnebassinet lå, svarende til det yderste af den nuværende havn. En lang tilkørselsbro førte ud.

Luftfoto fra vinteren 1956.

Fra kunstig badestrand til søbad

Omkring tilkørselsbroen til Ø-havnen blev der i 1930’erne anlagt en kunstig badestrand, der lå parallelt med Strandvejen. Men hvis man ikke ville bade fra åben strand var der også mulighed for at benytte private badebroer eller forskellige primitive, private badeanstalter, bl.a. ”Olsens Badeanstalt”.

Omkring 1950 opstod der et ønske om, at Hørsholm Kommune påtog sig at opsætte og drive en egentlig badeanstalt i Rungsted, i stil med Helgoland og Charlottenlund Søbadeanstalt. Ikke mindst af hensyn til skolebørnenes svømmeundervisning imødekom kommunen ønsket, og hver sommer fra 1951 blev der rejst en badeanstalt i Rungsted. Den lå syd for havnen, med adgang fra havnens tilkørselsbro.

Det var Hørsholm Kommune, der stod for anlægget, som især var beregnet på svømmeundervisning af kommunens skolebørn. Men der var også offentlig

adgang – mod en mindre betaling – og på varme dage var der rigtig mange badende gæster.

I de første mange år stod bademester Dalby for driften af badeanstalten og for og en stor del af svømmeundervisningen. Den strikse Dalby huskes endnu af mange Hørsholm-borgere. (Læs Klaus Arnbaks minder fra Søbadet på side 2.)

Badeanstalten havde omklædningsrum, flere bassiner, balance-bom og rutsjebane, som det ses på billederne.

Da den nuværende havn blev anlagt i 1973, opgav kommunen den årlige opstilling af badeanstalten. Der blev anlagt en ny kunstig badestand på sydsiden af den nye havn, og kort efter opført en egentlig svømmehal på Stadion Allé, hvor skolernes svømmeundervisning herefter kunne foregå.

Bademester Dalby ved indgangen
Bademester Dalby ved indgangen til “Badeanstalten” (Rungsted Søbad).

Foto fra 1956.

Print Friendly, PDF & Email