Generalforsamling 2014

Den årlige revy er som sædvanlig et tilløbsstykke. Næppe mange foreninger kan procentvis mønstre så mange medlemmer til en generalforsamling. (Foto: Jesper Alstrøm)

Den årlige revy er som sædvanlig et tilløbsstykke. Næppe mange foreninger kan procentvis mønstre så mange medlemmer til en generalforsamling. (Foto: Jesper Alstrøm)

150 muntre helårs vinterbadere til den årlige revy

Nye vedtægter, et nyt æresmedlem og hyldest af 4, som var med til at stifte Lauget for 40 år siden

Omkring 150 muntre helårs vinterbadere mødte op til Generalforsamlingen. Og de gik hjem med nye vedtægter og en risiko for at få et ekstra gebyr.

Vedtaget: sen betaling kan koste gebyr
Det sidste i fald de ikke i løbet af maj betaler årskontingentet på 400 kroner: 1,09 kroner om dagen for alle de pragtfulde, muntre oplevelser.

Vedtægter

Det er 15 år siden vedtægterne sidst blev revideret, og ud over nogle sproglige justeringer, så var der 4 væsentlige ændringer:

  1. Det præciseres, at kontingentet skal betales i maj (når Generalforsamlingen i april har vedtaget det)
  2. Bestyrelsen får mulighed for at indføre gebyr ved for sen betaling
  3. Nu er der overensstemmelse mellem sidste frist for kontingentbetaling og sidste frist for udmeldelse. Før lå udmeldelse en måned senere
  4. Nu skal der holdes et bestyrelsesmøde umiddelbart efter Generalforsamlingen. I de gamle vedtægter skulle det ske ved vikingeårets start. Men det gav ingen mening at skulle holde møde i oktober, når det er i april, bestyrelsen vælges og efterfølgende konstituerer sig.
De var med til at stifte Lauget 1. august 1974, og fik på Generalforsamlingen 2014 hver et badehåndklæde med et særligt jubilæumslogo: Tore Landgren, Torben og Dorte Grønvald - og Jørgen Kieler, som ikke var tilstede, er også badeaktiv stifter. (Foto: Jesper Alstrøm).

De var med til at stifte Lauget 1. august 1974, og fik på Generalforsamlingen 2014 hver et badehåndklæde med et særligt jubilæumslogo: Tora Landgren, Torben og Dorte Grønvald – og Jørgen Kieler, som ikke var tilstede, er også badeaktiv stifter. (Foto: Jesper Alstrøm).

Æresmedlemmer

På generalforsamlingen blev Jens »Runerister« Hage udnævnt til æresmedlem, og 4, der var med til at stifte Lauget 1. august 1974 fik et særlig håndklæde med et 40 års jubilæumslogo: Tora Landgren, Dorte og Torben Grønvald og Jørgen Kieler.

Bestyrelsens beretning finder du nedenfor.

De nye vedtægter kan du finde her. Se billeder i billedarkivet.

April 2014 – Erling Madsen
(opdateret 7. maj af webmaster)

Tegning: Jens Hage.

Tegning: Jens Hage.

 

 

Print Friendly, PDF & Email